Thursday, 3 June 2021

मला पुन्हापुन्हा रोज...

मला पुन्हापुन्हा रोज नव्यानं प्रेमात पडायचंय तुझ्या. 
किती आनंदानं चमकत राहतात माझे डोळे.
दुःख, मरण, कष्ट बघून भरून येतात, 
वाहतात दुथडी भरून.
अन्याय बघून पेटून उठतात.
पण तरी तुला नजर करण्याकरता 
इवली-इवली रानफुलंही टिपत राहतात अथकपणे.
मिटले, तरी स्वप्नात तुला बघत राहतात.
विसावतात. 
उद्याच्या दिवसाची पाखरं बघायला नव्यानं आतुर होतात,
उद्याच्या दिवसाचं ऊन बघायला नव्यानं सज्ज होतात,
रोज.
मला प्रेमात पडायचंय.
पुन्हापुन्हा.
रोज.
नव्यानं.
तुझ्या. 
किंवा खरं तर कुणाच्याही.
आनंदानं चमकत राहतात माझे डोळे...

No comments:

Post a Comment

ताजं लिखाण

मला पुन्हापुन्हा रोज...

मला पुन्हापुन्हा रोज नव्यानं प्रेमात पडायचंय तुझ्या.  किती आनंदानं चमकत राहतात माझे डोळे. दुःख, मरण, कष्ट बघून भरून येतात,  वाहतात दुथडी भरू...