All the best

09:59:00

Hi!

Ajoon maraaTheet (pakshee: dewanaagareet) kasa lihaayacha yaach muddyaawar JhaTaapaT chaalalelee asalyaamuLe kaahee lihiNa jamalelach naahee!

pan aapaN kaaheehee lihoo shakato aaNi te waachaNyaasaaThee khula asat, hee kalpanaach muLat bhannaaT aakarshak aahe. patrahee navhe aaNi Daayareehee.. wow...

haataat kurhaaD tar miLaleey. aataa kuThalee bichaaree zaaD marataat, te paahaayach! All the best!!!